Phải có quyết tâm chính trị để thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Lên top