Phải có kiến thức tốt về pháp luật, kinh tế để thương lượng tiền lương

Cán bộ Công đoàn cần có kiến thức tốt về pháp luật, kinh tế và bản lĩnh để đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động. Ảnh: NAM DƯƠNG
Cán bộ Công đoàn cần có kiến thức tốt về pháp luật, kinh tế và bản lĩnh để đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động. Ảnh: NAM DƯƠNG
Cán bộ Công đoàn cần có kiến thức tốt về pháp luật, kinh tế và bản lĩnh để đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top