Phải cho công ty vay tiền để được... về hưu: Sao chưa xử lý hình sự?

Ông Chu Hồng Điệp bên cuốn sổ BHXH mới tất toán đến tháng 12.2008 và trụ sở công ty 116 đã cửa đóng then cài.
Ông Chu Hồng Điệp bên cuốn sổ BHXH mới tất toán đến tháng 12.2008 và trụ sở công ty 116 đã cửa đóng then cài.
Ông Chu Hồng Điệp bên cuốn sổ BHXH mới tất toán đến tháng 12.2008 và trụ sở công ty 116 đã cửa đóng then cài.
Lên top