Phải cho Công ty vay hàng trăm triệu để về hưu: NLĐ có lấy lại được tiền?

Ông Chu Hồng Điệp (trái) vẫn chưa được về hưu vì bị Công ty 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) nợ 8 năm 6 tháng tiền đóng BHXH, ông Đặng Văn Quang (phải) cho công ty này mượn 194 triệu để tất toán BHXH nhưng chưa đòi lại được. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Chu Hồng Điệp (trái) vẫn chưa được về hưu vì bị Công ty 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) nợ 8 năm 6 tháng tiền đóng BHXH, ông Đặng Văn Quang (phải) cho công ty này mượn 194 triệu để tất toán BHXH nhưng chưa đòi lại được. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Chu Hồng Điệp (trái) vẫn chưa được về hưu vì bị Công ty 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) nợ 8 năm 6 tháng tiền đóng BHXH, ông Đặng Văn Quang (phải) cho công ty này mượn 194 triệu để tất toán BHXH nhưng chưa đòi lại được. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top