PCT Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu kiểm tra xử lý chất thải tại Hải Phòng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu chủ trì Đoàn giám sát liên ngành. Ảnh: PV.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu chủ trì Đoàn giám sát liên ngành. Ảnh: PV.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu chủ trì Đoàn giám sát liên ngành. Ảnh: PV.
Lên top