Ông Vương Đình Huệ động viên, tặng quà người lao động khó khăn

Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng quà, động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tập đoàn Sunhouse. Ảnh: Tam Anh
Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng quà, động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tập đoàn Sunhouse. Ảnh: Tam Anh
Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tặng quà, động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tập đoàn Sunhouse. Ảnh: Tam Anh
Lên top