Ông Trần Thanh Việt được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt. (Ảnh: Lục Tùng)
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt. (Ảnh: Lục Tùng)
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt. (Ảnh: Lục Tùng)
Lên top