Ông Trần Thanh Hải thăm nhà ở xã hội của công nhân Bình Dương

Ông Trần Thanh Hải cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi các gia đình công nhân sống ở NƠXH
Ông Trần Thanh Hải cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi các gia đình công nhân sống ở NƠXH
Ông Trần Thanh Hải cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương thăm hỏi các gia đình công nhân sống ở NƠXH
Lên top