Ông Phan Xuân Quang đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (khoá XVI) Phan Xuân Quang (người đi đầu) bỏ phiếu bầu chọn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐ Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (khoá XVI) Phan Xuân Quang (người đi đầu) bỏ phiếu bầu chọn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐ Việt Nam
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (khoá XVI) Phan Xuân Quang (người đi đầu) bỏ phiếu bầu chọn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐ Việt Nam
Lên top