Ông Phạm Quang Long giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quảng Bình

Ông Phạm Quang Long (thứ 2 từ phải sang) nhận quyết định Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khóa XVIII. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long (thứ 2 từ phải sang) nhận quyết định Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khóa XVIII. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long (thứ 2 từ phải sang) nhận quyết định Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khóa XVIII. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top