Ông Nguyễn Thiện Phú tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ An Giang nhiệm kỳ 2018-2023

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tặng cờ của Tổng LĐLĐ VN tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 2017. (Ảnh: Lục Tùng)
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tặng cờ của Tổng LĐLĐ VN tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 2017. (Ảnh: Lục Tùng)
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tặng cờ của Tổng LĐLĐ VN tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 2017. (Ảnh: Lục Tùng)