Ông Nguyễn Thế Lập ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Lên top