Ông Nguyễn Phi Thường làm Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN 
Trần Thanh Hải chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội khóa XVI Nguyễn Phi Thường. 
Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội khóa XVI Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội khóa XVI Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top