Ông Nguyễn Lương Bình tái cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khoá XVIII

Ông Nguyễn Lương Bình tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Nguyễn Lương Bình tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Nguyễn Lương Bình tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM