Ông Nguyễn Hồng Trà tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước