Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Trà tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước