Ông Nguyễn Duy Minh được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng

Lên top