Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá: Coi công nhân lao động là trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn