Ông Đinh Đức Anh được bầu là Chủ tịch CĐ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023

BCH Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
BCH Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
BCH Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Lên top