Ông Đặng Trung Dũng làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  trao quyết định luân chuyển  ông Đặng Trung Dũng về làm  Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định luân chuyển ông Đặng Trung Dũng về làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định luân chuyển ông Đặng Trung Dũng về làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
Lên top