Ông Đặng Trung Dũng làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (phải) trao quyết định luân chuyển ông Đặng Trung Dũng làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (phải) trao quyết định luân chuyển ông Đặng Trung Dũng làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (phải) trao quyết định luân chuyển ông Đặng Trung Dũng làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Lên top