Ổn định tình hình, tư tưởng người lao động bị ngừng việc

Hơn 400 công nhân Công ty TNHH Stateway (Hải Phòng) ngừng việc sau thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Hoàng Hoan
Hơn 400 công nhân Công ty TNHH Stateway (Hải Phòng) ngừng việc sau thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Hoàng Hoan
Hơn 400 công nhân Công ty TNHH Stateway (Hải Phòng) ngừng việc sau thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Hoàng Hoan
Lên top