Ở nơi người lao động một lòng hướng về miền Trung

Người lao động CTy TNHH ShillaBags quyên góp ủng hộ người lao động miền Trung bị bão lũ. Ảnh: K.Q
Người lao động CTy TNHH ShillaBags quyên góp ủng hộ người lao động miền Trung bị bão lũ. Ảnh: K.Q
Người lao động CTy TNHH ShillaBags quyên góp ủng hộ người lao động miền Trung bị bão lũ. Ảnh: K.Q
Lên top