Ở nơi học tập nâng cao trình độ là bắt buộc

Sinh viên thực tập Nguyễn Bình An (bên phải) được Cty CP In 7 trả lương như người lao động. Ảnh: Nam Dương
Sinh viên thực tập Nguyễn Bình An (bên phải) được Cty CP In 7 trả lương như người lao động. Ảnh: Nam Dương
Sinh viên thực tập Nguyễn Bình An (bên phải) được Cty CP In 7 trả lương như người lao động. Ảnh: Nam Dương
Lên top