Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn hỗ trợ

Phóng viên Báo Lao Động trao hỗ trợ cho công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Emico, Khu công nghiệp Loteco Long Bình. Ảnh: H.A.C
Phóng viên Báo Lao Động trao hỗ trợ cho công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Emico, Khu công nghiệp Loteco Long Bình. Ảnh: H.A.C
Phóng viên Báo Lao Động trao hỗ trợ cho công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Emico, Khu công nghiệp Loteco Long Bình. Ảnh: H.A.C
Lên top