Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I - năm 2019

Nữ thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm và làm xuất sắc!

Cùng ăn bữa cơm với công nhân là cách chị Trương Thị Bích Hạnh (thứ hai từ phải qua) chia sẻ và lắng nghe tâm tư tình cảm của chị em. Ảnh: L.T
Cùng ăn bữa cơm với công nhân là cách chị Trương Thị Bích Hạnh (thứ hai từ phải qua) chia sẻ và lắng nghe tâm tư tình cảm của chị em. Ảnh: L.T
Cùng ăn bữa cơm với công nhân là cách chị Trương Thị Bích Hạnh (thứ hai từ phải qua) chia sẻ và lắng nghe tâm tư tình cảm của chị em. Ảnh: L.T
Lên top