Nữ thủ lĩnh Công đoàn tận tâm vì người lao động

CĐCS trao tiền mổ tim cho con CNLĐ
CĐCS trao tiền mổ tim cho con CNLĐ