Nữ nhân viên mang thai và nuôi con nhỏ được tạo điều kiện tốt nhất

Nữ nhân viên mang thai đang tham khảo tài liệu chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại Moommy Room của Samsung Việt Nam (chụp ngày 5.3). Ảnh: Hà Anh
Nữ nhân viên mang thai đang tham khảo tài liệu chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại Moommy Room của Samsung Việt Nam (chụp ngày 5.3). Ảnh: Hà Anh
Nữ nhân viên mang thai đang tham khảo tài liệu chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại Moommy Room của Samsung Việt Nam (chụp ngày 5.3). Ảnh: Hà Anh
Lên top