Nữ lão tướng Công đoàn có tấm lòng vàng

Bà Nguyễn Thị Châu trước con đường rải đá mà bà đã đóng góp 100 triệu đồng. 
Ảnh: Lục tùng
Bà Nguyễn Thị Châu trước con đường rải đá mà bà đã đóng góp 100 triệu đồng. Ảnh: Lục tùng
Bà Nguyễn Thị Châu trước con đường rải đá mà bà đã đóng góp 100 triệu đồng. Ảnh: Lục tùng
Lên top