Nữ lao động ngành điện - "vẹn cả đôi đường"...

Dù đảm nhận công việc gì, lao động nữ ngành điện vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Minh Thành
Dù đảm nhận công việc gì, lao động nữ ngành điện vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Minh Thành
Dù đảm nhận công việc gì, lao động nữ ngành điện vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Minh Thành
Lên top