Nữ công nhân nhiều đêm thức trắng để cải tiến kỹ thuật

Bà Đỗ Thị Toan. Ảnh: THÀNH TRUNG
Bà Đỗ Thị Toan. Ảnh: THÀNH TRUNG
Bà Đỗ Thị Toan. Ảnh: THÀNH TRUNG
Lên top