Nữ công nhân nghèo lần đầu về quê chồng ăn Tết: Hạnh phúc trong tấm vé yêu thương

Ca sỹ Tạ Quang Thắng đã ôm đàn ghi ta cùng hát với công nhân trẻ trên chuyến bay yêu thương chiều 29 Tết.
Ca sỹ Tạ Quang Thắng đã ôm đàn ghi ta cùng hát với công nhân trẻ trên chuyến bay yêu thương chiều 29 Tết.
Ca sỹ Tạ Quang Thắng đã ôm đàn ghi ta cùng hát với công nhân trẻ trên chuyến bay yêu thương chiều 29 Tết.
Lên top