Nữ công nhân khu công nghiệp: Những bà mẹ mang trọng trách “hai vai”

Chị Toan lo lắng về đứa con thứ 2 đang ốm. Ảnh: Phương Quỳnh
Chị Toan lo lắng về đứa con thứ 2 đang ốm. Ảnh: Phương Quỳnh
Chị Toan lo lắng về đứa con thứ 2 đang ốm. Ảnh: Phương Quỳnh
Lên top