Nữ công nhân "đứng ngồi không yên" khi con học online

Chị Nguyễn Thị Hiền hỗ trợ 2 con học online. Ảnh: Bảo Hân
Chị Nguyễn Thị Hiền hỗ trợ 2 con học online. Ảnh: Bảo Hân
Chị Nguyễn Thị Hiền hỗ trợ 2 con học online. Ảnh: Bảo Hân
Lên top