Nữ công nhân dệt may không có thời gian cho giao lưu, kết bạn

Nữ CN dệt may không có thời gian giao lưu, kết bạn - Ảnh: L.T
Nữ CN dệt may không có thời gian giao lưu, kết bạn - Ảnh: L.T
Nữ CN dệt may không có thời gian giao lưu, kết bạn - Ảnh: L.T