Nữ CNVCLĐ Hải Phòng hưởng ứng "Tuần mặc trang phục áo dài"

Nữ CNVCLĐ TP.Hải Phòng hưởng ứng tuần mặc trang phục áo dài. Ảnh BTG
Nữ CNVCLĐ TP.Hải Phòng hưởng ứng tuần mặc trang phục áo dài. Ảnh BTG
Nữ CNVCLĐ TP.Hải Phòng hưởng ứng tuần mặc trang phục áo dài. Ảnh BTG
Lên top