Nữ CNLĐ được phát miễn phí que thử viêm nhiễm

Nữ CNLĐ tại buổi tuyên truyền. Ảnh: K.C.N
Nữ CNLĐ tại buổi tuyên truyền. Ảnh: K.C.N