Nữ Chủ tịch Công đoàn được người lao động mến mộ

Nữ Chủ tịch Công đoàn Đào Thị Ngọc Anh (phải). Ảnh: T.N.D
Nữ Chủ tịch Công đoàn Đào Thị Ngọc Anh (phải). Ảnh: T.N.D
Nữ Chủ tịch Công đoàn Đào Thị Ngọc Anh (phải). Ảnh: T.N.D
Lên top