Nữ Chủ tịch CĐCS trưởng thành nhờ học tập và làm theo Bác Hồ

LĐLĐ tỉnh Long An khen thưởng thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn. Ảnh: K.Q
LĐLĐ tỉnh Long An khen thưởng thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn. Ảnh: K.Q
LĐLĐ tỉnh Long An khen thưởng thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn. Ảnh: K.Q
Lên top