Nữ cán bộ, đoàn viên cơ quan LĐLĐ Lai Châu mặc áo dài vào thứ Hai

Cán bộ, đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Lai Châu hưởng ứng Tuần lễ Áo dài.
Cán bộ, đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Lai Châu hưởng ứng Tuần lễ Áo dài.
Cán bộ, đoàn viên cơ quan LĐLĐ tỉnh Lai Châu hưởng ứng Tuần lễ Áo dài.
Lên top