Nữ cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương và Ban chấp hành Công đoàn Trường Mẫu giáo Điện Ngọc tặng quà cho các lực lượng chốt chặn trên địa bàn thị xã. 
Ảnh: Thanh Hương
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương và Ban chấp hành Công đoàn Trường Mẫu giáo Điện Ngọc tặng quà cho các lực lượng chốt chặn trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thanh Hương
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương và Ban chấp hành Công đoàn Trường Mẫu giáo Điện Ngọc tặng quà cho các lực lượng chốt chặn trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thanh Hương
Lên top