Nữ cán bộ, CNVCLĐ Hà Nội góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2017. Ảnh: Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2017. Ảnh: Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2017. Ảnh: Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top