NSND Kim Cương: Người se duyên cho những cặp đôi khuyết tật bất hạnh

NSND Kim Cương tại lễ cưới của cặp đôi khuyết tật.
NSND Kim Cương tại lễ cưới của cặp đôi khuyết tật.
NSND Kim Cương tại lễ cưới của cặp đôi khuyết tật.
Lên top