"Nóng" ngay từ phiên họp thứ nhất bàn về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng 2019

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.
Lên top