Nông dân ứ gạo sạch, công đoàn kêu gọi người lao động trợ giúp

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong đứng ra khâu nối để tiêu thụ gạo sạch cho nông dân. Ảnh: DN.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong đứng ra khâu nối để tiêu thụ gạo sạch cho nông dân. Ảnh: DN.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong đứng ra khâu nối để tiêu thụ gạo sạch cho nông dân. Ảnh: DN.
Lên top