GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG:

Nóng chuyện tăng tuổi nghỉ hưu và giảm giờ làm

Nhiều lao động ngành may mong muốn không tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Nhiều lao động ngành may mong muốn không tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Nhiều lao động ngành may mong muốn không tăng tuổi nghỉ hưu. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top