Nồng ấm tình nghĩa giữa tổ chức Công đoàn Bắc Ninh và Nghệ An

Cán bộ, viên chức Công đoàn Nghệ An đang bốc dỡ hàng hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vào kho tạm. Ảnh: TT
Cán bộ, viên chức Công đoàn Nghệ An đang bốc dỡ hàng hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vào kho tạm. Ảnh: TT
Cán bộ, viên chức Công đoàn Nghệ An đang bốc dỡ hàng hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vào kho tạm. Ảnh: TT
Lên top