THƯỞNG TẾT CÔNG NHÂN TẠI ĐỒNG NAI:

Nơi thưởng 150% lương, nơi còn bức xúc

CĐCS Cty Taekwang Vina chăm lo đời sống công nhân của Cty. Ảnh: P.V
CĐCS Cty Taekwang Vina chăm lo đời sống công nhân của Cty. Ảnh: P.V
CĐCS Cty Taekwang Vina chăm lo đời sống công nhân của Cty. Ảnh: P.V
Lên top