Nơi người lao động hưởng bữa ăn ca 40.000 đồng

Đại hội CĐCS Bến xe khách tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: B.X
Đại hội CĐCS Bến xe khách tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: B.X
Đại hội CĐCS Bến xe khách tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: B.X
Lên top