Nỗi lòng nữ công nhân "xuân này không về" để phòng dịch COVID-19

Nữ công nhân ở lại Bình Phước làm việc đến 28 Tết trong nỗi nhớ quê, nhớ con. Ảnh: Dương Bình
Nữ công nhân ở lại Bình Phước làm việc đến 28 Tết trong nỗi nhớ quê, nhớ con. Ảnh: Dương Bình
Nữ công nhân ở lại Bình Phước làm việc đến 28 Tết trong nỗi nhớ quê, nhớ con. Ảnh: Dương Bình
Lên top