Nơi giáo viên chỉ gội đầu 1 tuần 1 lần: Đã được hỗ trợ bể chứa nước mưa

Hệ thống trữ nước mưa và ống dẫn nước ở Trường THPT A Túc vừa mới được bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: TQ.
Hệ thống trữ nước mưa và ống dẫn nước ở Trường THPT A Túc vừa mới được bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: TQ.
Hệ thống trữ nước mưa và ống dẫn nước ở Trường THPT A Túc vừa mới được bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: TQ.
Lên top